Τρίτη

Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Ρόλος & Αρμοδιότητες

Το Σ.Α.Σ.Θ. αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια διοικητική αρχή με αρμοδιότητες σε ζητήματα που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στην εποπτεία και στον έλεγχο των αστικών συγκοινωνιών στο Νομό Θεσσαλονίκης.
Το Συμβούλιο συστάθηκε και λειτουργεί με το Νόμο 2898/2001 (ΦΕΚ 71Α 10-4-2001) από τον Ιούλιο του 2001. Η αποστολή και ο ρόλος του καθορίζονται από τον ιδρυτικό του νόμο, στον οποίο προβλέπονται ιεραρχημένες υποχρεώσεις και προτεραιότητες, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας. Παράλληλα, ο νόμος διαμορφώνει ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων που επιτρέπουν στο Σ.Α.Σ.Θ. τη σταδιακή συγκρότηση ολοκληρωμένης πολιτικής στον τομέα των συγκοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης
Ένας από τους βασικούς λόγους σύστασης του Σ.Α.Σ.Θ. ήταν η αναγκαιότητα για ολοκληρωμένο σχεδιασμό, για ανάληψη πρωτοβουλιών, για συντονισμό και εφαρμογή μέτρων, με στόχο τη βελτίωση των δημοσίων αστικών συγκοινωνιών. Μέχρι το 2001, η απουσία ενός ενιαίου φορέα σχεδιασμού και διαχείρισης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών είχε σαν αποτέλεσμα την αποσπασματική και ελλιπή άσκηση πολιτικής μεταφορών. Το Σ.Α.Σ.Θ. εξασφαλίζει την άσκηση της πολιτικής των μεταφορών στο νομό Θεσσαλονίκης με όρους αξιοπιστίας, διάρκειας, αποτελεσματικότητας και συλλογικότητας στα πλαίσια συναινετικών διαδικασιών στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι φορείς που έχουν γνώση των τοπικών προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων.

Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65
ΤΚ 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
T: 2310 48 30 70
F: 2310 48 30 71
e-mail: info@sasth.gr

Πρόσβαση με δημόσιες συγκοινωνίες:
Λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΘ "2, 3, 8"
Στάση "ΣΑΣΘ"

Οι σελιδες μας

νέα τάση στην αναζήτηση

νέα τάση στην αναζήτηση
συνδεθείτε δωρεάν