Τετάρτη

Εφημερίδα "Εργασία Τώρα"

Εφημερίδα "Εργασία Τώρα"

Η ΙΗ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων στη Θάσο θα προσλάβει προσωπικό με 3μηνη σύμβαση με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για τις εξής θέσεις:
1 ΠΕ Αρχαιολόγοι
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
2 YE Ειδικευμένοι Εργάτες
Προθεσμία: 12/10/2012
Τηλέφωνο: 2510222335 & 2510228660

Οι σελιδες μας

νέα τάση στην αναζήτηση

νέα τάση στην αναζήτηση
συνδεθείτε δωρεάν