Δευτέρα

Γ.ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε - V.O.P. Cables

Γ.ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε - V.O.P. Cables
ειδικά καλώδια και εξαρτήματα καλωδίων
www.parpanelas.gr 
info@parpanelas.gr


Η εταιρεία Γ.ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε - V.O.P. Cables ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1978. Για 30 χρόνια προμηθεύει την Ελληνική - και όχι μόνο - αγορά με ειδικά καλώδια και εξαρτήματα καλωδίων.
Σήμερα διαθέτει 5000 τ.μ. αποθηκευτικού χώρου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου υπάρχουν σε διαρκή παρακαταθήκη πάνω από 20.000 κωδικοί ειδικών καλωδίων και εξαρτημάτων. Το γεγονός αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παραδίνουμε άμεσα και σε οποιαδήποτε ποσότητα καλώδια όλων των τύπων.
Διαθέτουμε καλώδια ελέγχου,μεταφοράς δεδομένων, οπτικών ινών, μετάδοσης φωνής και δεδομένων, bus, ομοαξονικά, t.v., συναγερμού, πυρανίχνευσης, ηχείων, τηλεφωνικά, οργάνων, σιλικόνης, νεοπρενίου, πολυαιραιθάνης, ισχύος, μέσης τάσης, διατήρησης κυκλώματος, servo, πλοίων και σπιράλ.

Σημείωση: ποιοτική επιλογή για προσέγγιση προβολής από το σύστημα ενημέρωσης: ElaFile.Net

Οι σελιδες μας

νέα τάση στην αναζήτηση

νέα τάση στην αναζήτηση
συνδεθείτε δωρεάν